Uhrskoven har et forældreråd bestående af 5 medlemmer: 3 forældre, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Forældrerådet i Uhrskoven mødes med skolebestyrelsen på mødet i marts. Der er valg til forældrerådet på forældremødet i august. Man vælges for et år ad gangen og der vælges to suppleanter. Forældrerådets vigtigste arbejde er at medvirke til fællesskab og samarbejde i og med Uhrskoven. Forældrerådet kan have praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og være med til at gennemføre sociale tiltag for alle i Uhrskoven. Forældrerådet kan komme med forslag til ledelse og bestyrelse omkring tiltag. En eller flere fra forældrerådet kan inviteres med til bestyrelsesmøder, hvor dette er relevant. Vi mødes ca. hver 2. måned

Merethe Bergstrøm Albin Laursen
Mads Fogh Kragelund
Randi Baltzer Schjødt Hansen
Personalerepræsentant: Jane Vini Rasmussen
Ledelsesrepræsentant: Charlotte Grønborg


For yderligere informationer. Se Bilag til Friskolens vedtægter her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160