Hverdagen i Uhrskoven bygger på trygge rammer og genkendelighed. Når børnene møder ind om morgenen, møder de voksne i garderoben og hjælpes ind på stuerne, når der er sagt farvel til mor eller far.

Der er mulighed for at spise medbragt morgenmad indtil kl. 8.00.

Fra børnehaven åbner kl. 6.30 til ca. kl. 8.30 er der fokus på ”En god start på dagen.”
- At der bliver sagt godmorgen. Og farvel til mor eller far.
- At der er mulighed for at hygge sig, gå i gang med leg eller sidde sammen om morgenmaden.
- At alle bliver set og ser hinanden i en god og glad tone. - Kl. 8.30 spiser vi madpakke på stuerne.

Fra ca. 9.00 og hele formiddagen går grupperne i gang med aktiviteter i værksteder og hold. Disse kan foregå ude som inde. Se læreplan og aktivitetsplaner for eksempler. Vi ønsker, at børnene deltager, derfor skal man møde i børnehaven senest kl. 9.00.

Kl. 11.00 spises mad i grupperne. Det er muligt at bestille mad 3 dage om ugen – tirsdag, onsdag og torsdag og salatbar hver dag. Maden laves på skolen og leveres til Børnehaven. Maden bestilles på Godskolemad.dk.

Efter frokost er der leg og aktiviteter ude. Sovebørnene er inde. Igen kan det forgå i fri leg eller som planlagte aktiviteter.

Eftermiddagsmad spises samlet ude eller inde. Der er tilknyttet en obligatorisk frugtordning for alle, som også serveres som eftermiddagsmad. Sovebørnene tages op mellem 13.30 og 14.00. Efter eftermiddagsmaden er der igen leg og aktiviteter.

Mandag laves der mad sammen med en gruppe af børn. Her samles vi om at lave maden både til frokost og eftermiddagsmad. Vi er også glade for at lave bålmad sammen med børnene.

Fødselsdage: Vi fejrer fødselsdage med sang og og børnehaven giver en gave. Fødselsdagsbarnet hejser flaget. I er velkomne til at medbringe noget til fejringen. Aftal nærmere med personalet, både om dato og fejring. En gang i børnehavetiden kan man invitere sin årgang med hjem. Børnehaven giver transport, hvis det bliver nødvendigt. Det er et tilbud, som er frivilligt at benytte sig af. Erfaringen er, at barnet bedst klarer hjemmebesøget i slutningen af børnehavetiden.

Månedsplan og andre informationer til forældre deles på VIGGO. Det forventes, at forældre holder sig opdateret her. I Uhrskoven ses det enkelte barn med alle dets ressourcer og kompetencer i et fællesskab. Vi ønsker, at hvert barn er trygt og udvikler sig. Vi lægger vægt på en åben kommunikation mellem hjem og børnehave med retten til at sige, det vi ser.

 

 

 

 

 

 

Uhre Friskole
og Børnehaven Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160