Uhre Friskole

Er en af de absolut førende grundskoler indenfor Entreprenørskabsundervisning. Vi har fantastiske pædagogiske platforme, der sammen med dygtige og engagerede voksne er med til at sende parate elever videre til ungdomsuddannelserne efter endt grundskoletid.

Læs mere

VIGGO

Børnehaven bruger VIGGO som intranet - en stor digital udgave af den gode gamle kontaktbog

Til VIGGO

.

Aktiviteter

Natur

Det er vigtigt, at børnene kender til naturen og hvordan vi på en god måde kan bruge naturen i lokalområdet. Der er mulighed for ture ud af huset til naturpark med sø. Vi tager også på gårdbesøg. Vi er medlem af friluftsrådets ”grønne spire” og arbejder for at få det grønne flag. Vi er heldige med beliggenheden og udnytter de muligheder der opstår i hverdagen f.eks. når vi kan se rådyr på marken over for dagtilbuddet. På legepladsen har vi to søde kaniner vi kan besøge i deres løbegård.

Natur

Aktiviteter

Entreprenørskab

I institutionen starter arbejdet med børnenes forståelse af lokalområdet, netværk og at handle på ideer. De tager små skridt i forhold til at kunne samarbejde om projekter, skabe værdi for andre og der er fokus på sociale og personlige kompetencer. Det kan f.eks. være samarbejde med friskolens yngre klasser. I det hele taget gør brug af vores netværk.

Entreprenørskab

Aktiviteter

LEGO

Børnene kommer til at arbejde med f.eks. StoryTales, Build me ”Emotions” o. lign. produkter. Der findes også produkter, som lægger sig op ad matematik og naturvidenskab, f.eks. Cafe +, Tech Machines og Matematiktoget. LEGO indgår som en naturlig del af hverdagen, både i fri leg og i aktiviteter også i vuggestuen.

LEGO

Aktiviteter

Spirerne

Spirene er Uhrskovens ældste årgang. Det sidste år i børnehaven har de et forløb med forskellige aktiviteter. Det kan både være ture ud af huset og opgaver, hvor børnene bliver introduceret for tal og bogstaver. Fra august til maj samles de en gang ugentlig, fra maj og frem til sommerferien er de sammen hver dag.

Spirerne

Aktiviteter

Sprog

Allerede i vuggestuen arbejder vi fokuseret med børnenes sprogtilegnelse. Når børnene fylder henholdsvis tre og fem år, bliver de sprogvurderet ud fra Rambølls nationale test. Derudfra kan vi lave en målrettet indsat, om nødvendigt. Det kan eksempelvis være ”Holgers venner” som er små sammensatte grupper med fokus på børnenes sproglige kompetencer. Vi benytter også materialet ”hit med lyden”, som fokuserer på børnenes lydlige kompetencer.

Sprog

Aktiviteter

Samarbejde med skolen

Vi har et tæt samarbejde med skolen. Det indebærer blandt andet, at vi er til morgensang på skolen to morgener om ugen. Vi benytter os også af alle skolens faciliteter. Vi går både på biblioteket og i hallen en gang om ugen. Ligesom vi benytter os af skolens legeplads og andre udenomsarealer.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 11
Item 12
Item 13

Uhrskoven i tal

År som børnehave
År som fribørnehave
Ansatte
Børn
Følgere på Facebook

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160