Hverdagen i vuggestuen bygger på trygge rammer og genkendelighed.

Når børnene møder ind om morgenen, møder de en voksen, som hjælper dem ind på stuerne, når der er sagt farvel til mor eller far.

Der serveres havregrød frem til kl. 7.15

Fra vi åbner kl. 6.30 til ca. kl. 8.30 er der fokus på ”En god start på dagen.”
- At der bliver sagt godmorgen og farvel til mor eller far.
- At der er mulighed for at gå i gang med leg.
- At alle bliver set og ser hinanden i en god og glad tone.

- Kl. 8.45 holder vi en lille samling, hvor vi blandt andet altid synger. Derefter spiser vi formiddagsmad.

Fra ca. kl. 9.00 og hele formiddagen er vi i gang med aktiviteter. Disse kan foregå ude som inde. Se læreplan og aktivitetsplaner for eksempler.

Kl. 11.00 spiser vi, madplanen vil både være at se på VIGGO og på opslagstavlen. Under måltidet øver vi selvhjulpenhed.

Herefter er det puttetid. Først putter vi de 0 – 1 årige ude i barnevognene. De toårige sover indenfor. Børnene sover efter behov i samråd med forældrene.

Efter lur og eftermiddagsmaden er der leg og planlagte aktiviteter.

Fødselsdage: Vi fejrer fødselsdage med sang og vuggestuen giver en lille gave. I er velkomne til at medbringe noget til fejringen. Aftal nærmere med personalet, både om dato og fejring.

Månedsplan og andre informationer til forældre deles på VIGGO. Det forventes, at forældre holder sig opdaterede her. I Uhrskoven ses det enkelte barn med alle dets ressourcer og kompetencer i et fællesskab. Vi ønsker, at hvert barn er trygt og udvikler sig. Vi lægger vægt på en åben kommunikation mellem hjem og vuggestue med retten til at sige, det vi ser.

 

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160