Uhrskoven til "sangglad" i skolens aula

"Sangglad er for daginstitutioner, som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag - fordi sang er en vej til gode børneliv" (sangglad.dk)
Uhrskoven startede i projekt sangglad september 2018 og er nu certificeret Sangglad institution.
I Uhrskoven er sang en af aktiviteterne, man deltager i. Derudover samarbejder vi med præsterne og Uhre Friskole om arrangementer med sang både i kirken og på friskolen.

 

© 2017 Uhre Friskole