Læreplaner udarbejdes for børn i alderen 3 år til skolestart.

Læs pædagogisk læreplan 2018 - 2020 her

Læs Evaluering læreplaner, maj 2018 her

Læs evaluering læreplaner, juni 2019 her
 
Ud i naturen

Børnehaven skal indtages af børnene. Der skabes hyggelige rum udendørs, leg med naturlige materialer, udeliv f.eks. mad over bål, krible-krable dyr, ture til naturparken, havearbejde o.l.

Personalet planlægger aktiviteter og understøtter så meget leg og læring udendørs som muligt.

Igennem tegning og fortællinger evaluerer børnene løbende på det de har oplevet og lært.
Der evalueres med børnene i fortællinger, udstillinger og samtaler.

Fællesskab

Børnehaven skal skabe nye traditioner samtidig med trygge rammer for børnene. Der arbejdes med krop og bevægelse i planlagte lege og boldspil. Der arbejdes med samarbejde og hold. Fælles aktiviteter med sang, mad og hygge vil være en del af emnet. Det er vigtigt at børnene deltager og indgår i meningsfyldte fællesskaber, hvor de føler sig respekteret og værdsat. Hvor de anerkender og værdsætter andre børn og voksne og har respekt for hinanden og børnehaven.
Der evalueres med samtale og udstilling.

Flere gange om året holdes forældrearrangementer.
3. fredag i august er der arbejdsdag og fællesspisning.
Sidste fredag i marts er der hovedrengøring. Forældre indgår i hold, som står for rengøringen. Man deltager fra kl. 15.00 - 18.00.

© 2017 Uhre Friskole