Entreprenørskab: I børnehaven starter arbejdet med børnenes forståelse af lokalområdet, netværk og at handle på ideer. De tager små skridt i forhold til at kunne samarbejde om projekter, skabe værdi for andre, og der er fokus på sociale og personlige kompetencer. Der kan være f.eks. samarbejdes med friskolens yngre klasser.

LEGO: Børnene kommer til at arbejde med f.eks. StoryTales, Build me ”Emotions” o. lign. produkter.
Der findes også produkter som lægger sig op ad matematik og naturvidenskab, f.eks. Cafe +, Tech Machines og Matematiktoget.
LEGO indgår som en naturlig del af hverdagen, både i fri leg og i aktiviteter og projektor.

Natur: Det er vigtigt, at børnene kender til natur i lokalområdet. De kommer til at arbejde med dyr og planter. Der er mulighed for ture ud af huset til skov, sø, å og hede. Desuden tænkes gårdbesøg ind. Hvor det er muligt, tænkes natur ind i projekter og emner.

© 2017 Uhre Friskole