Er også børnehavens venner

brochure

Foreningens formål er at bevare Uhre Friskole som samlingssted ved at yde økonomisk og social støtte til såvel Uhre Friskole, som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på denne skole. Desuden lægges der vægt på, at foreningen styrker samarbejdet mellem generationer, til gavn for Uhre Friskole.

Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil deltage aktivt til opnåelse af foreningens formål og betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemskabet giver ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen.

Kontingentet er pt. kr. 150,- årligt. Beløbet kan betales via overførsel til vores konto.
Sydbank, Brande
Reg. nr. 7118
Kontonr. 1040669
Husk at påføre dit navn.

Herunder kan du læse vedtægterne for støtteforeningen.
* Vedtægter (pdf)

Herunder kan du læse formandens beretning 2015.
* Formandens beretning (pdf)

Den 24/5 -2006 holdt støtteforeningen "Uhre Friskoles Venner" deres konstituerende bestyrelsesmøde.

Medlemmer af bestyrelsen er følgende:
Formand: Karlo Kragsig Kristensen: 97181726
Næstformand: Kirsten Dalentoft: 75345258
Kasserer: Inga Lundstrøm Eriksen 23613519
Sekretær Ester K. Olesen 97187061
Rita Pedersen 52246038

© 2017 Uhre Friskole