Uhrskoven har en forældrebestyrelse bestående af 5 medlemmer: 3 forældre, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Der er valg til forældrebestyrelsen inden udgangen af august. Man vælges for et år ad gangen. Forældrebestyrelsens vigtigste arbejde er at medvirke til fællesskab og samarbejde i og med Børnehaven. Forældrebestyrelsen kan have praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og være med til at gennemføre sociale tiltag for alle i børnehaven. Forældrebestyrelsen kan komme med forslag til ledelse og bestyrelse omkring tiltag. En eller flere fra forældrebestyrelsen kan inviteres med til bestyrelsesmøder, hvor dette er relevant. Vi mødes ca. hver 2. måned

Puk Holm Schnedler
Amanda Poulsen
Maria Glindtvad
Personalerepræsentant: Marianne Brandt Andersen
Ledelsesrepræsentant: Jannie Jakobsen


For yderligere informationer. Se Bilag til Friskolens vedtægter her

© 2017 Uhre Friskole