Uhrskoven har en forældrebestyrelse bestående af 5 medlemmer: 3 forældre, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Der er valg til forældrebestyrelsen inden udgangen af august. Man vælges for et år ad gangen. Forældrebestyrelsens vigtigste arbejde er at medvirke til fællesskab og samarbejde i og med Børnehaven. Forældrebestyrelsen kan have praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og være med til at gennemføre sociale tiltag for alle i børnehaven. Forældrebestyrelsen kan komme med forslag til ledelse og bestyrelse omkring tiltag. En eller flere fra forældrebestyrelsen kan inviteres med til bestyrelsesmøder, hvor dette er relevant.

Formand: Søren Schou Schnedler
Næstformand: Sara Dam
Sekretær: Mette Skov Sønderholm
Personalerepræsentant: Jane Rasmussen
Ledelsesrepræsentant: Jannie Jakobsen

Suppleanter:
Helle Knudsen
Helle Bødker

For yderligere informationer. Se Bilag til Friskolens vedtægter her

© 2017 Uhre Friskole