Som forældre i Uhrskoven, skal man være tryg ved stedet, rammerne og personalet. Forældre har et stort ansvar for barnets oplevelse af børnehaven. Der skal være fokus på nærvær, udvikling, glæde og anerkendelse både imellem voksen- barn og voksen-voksen. Der er en forventning til, at forældrene er loyale over for børnehaven og personalet.

Vi lægger vægt på at alle personaler får relation til barnet og familien. Der vil være en primær voksen tilknyttet jeres barn, men vi er alle omkring jeres barn i hverdagen.

Forældre med børn i Uhrskoven forpligter sig i et gensidigt fællesskab til at tage ansvar for børnenes trivsel. Til at gå foran og bakke op om sociale aktiviteter og til at være anerkendende over for såvel børn som voksne med daglig gang i Uhrskoven. Gode ideer er altid velkomne og opfattes positivt af personalet, der vil tage det med i deres overvejelser om det er muligt og relevant i den kommende tid.

Når barnet afleveres om morgenen, kan der gives korte beskeder til personalet. Længere beskeder gives via forældreintra eller telefon. Der er altid mulighed for at bede om et møde, hvis der er noget vedrørende ens barn, som man har brug for at vende. Man er også altid velkommen til at kontakte Jannie med ros og ris.

Husk at meddele, hvis barnet hentes af en anden end forældrene enten på forældreintra eller på sedlen i børnehaven. Alternativt ringer man til børnehaven senest kl. 8.30.

Inden barnet går hjem skal I som forældre hjælpe barnet med at rydde op, hvor der er leget samt sørge for at garderoben er ryddelig og opdateret. Personalet hjælper selvfølgelig børnene i løbet af dagen, og så er det igen forældrene, der sørger for, at garderoben er ordnet inden barnet tager hjem, så rengøringen kan komme til. Husk at garderober tømmes hver fredag, så de kan blive gjort rene. Glemt tøj findes i kassen ved indgangen.

Har jeres barn brug for særlig kost, medicin eller lignende, tager vi gerne hensyn til dette, når der findes en lægelig vurdering af det. Det er I meget velkomne til at tale videre med personalet om det.

© 2017 Uhre Friskole