”Uhrskoven er et frodigt sted, hvor hver plante, hvert barn under de rette betingelser trives og gror i harmoni med sig selv og hinanden”

Uhrskoven startede som kommunal børnehave i 2000 i Uhre. Den lukkede 30. april 2017. 
Den 1. maj 2017 åbnede den private daginstitution Børnehaven Uhrskoven under Uhre Friskole. Vores børnehave er en fri børnehave med de rettigheder og forpligtelser, dette medfører.
Uhrskoven har især tre pædagogiske ”ben” at stå på -Entreprenøskab, LEGO og natur. Disse vil være tydelige i hverdagen.
I Uhrskoven ses det enkelte barn med alle dets ressourcer og kompetencer i et fællesskab. Vi ønsker, at hvert barn er trygt og udvikler sig. Vi lægger vægt på en åben kommunikation mellem hjem og børnehave med retten til at sige, hvad vi ser.

”NÆRVÆR-UDVIKLING-GLÆDE-TRYGHED-ANERKENDELSE-TYDELIGHED-RESPEKT-FÆLLESSKAB for både store og små”.

© 2017 Uhre Friskole