Børnehaven ligger placeret i forbindelse med skolegården og er bygget i 2000. Uhrskoven er normeret til 43 børn.
Lokalerne er fordelt med fællesrum, 2 stuer med tilhørende køkken, samt flere mindre rum. Børnehaven råder også over design, sløjd, musik og biblioteket.

Derudover er der omkring børnehaven mange gode udearealer med mulighed for mange aktiviteter. Der er forskellige værksteder, legeplads, køkkenhave, sandkasse og legeredskaber. Endvidere har Uhrskoven adgang til den store legeplads ved Friskolen samt multibanen.

© 2017 Uhre Friskole