Børnehaven ligger placeret i forbindelse med skolegården og er bygget i 2000. Uhrskoven er normeret til 50-60 børn.
Lokalerne er fordelt med fællesrum, 3 stuer, garderobe og et køkken samt flere mindre rum. Børnehaven råder desuden også over design, sløjd, musik og biblioteket på skolen. Her gør vi også brug af hallen.

Derudover er der omkring børnehaven mange gode udearealer med mulighed for mange aktiviteter. Der er forskellige værksteder, legeplads, køkkenhave, sandkasse og legeredskaber. Endvidere har Uhrskoven adgang til den store legeplads ved Friskolen samt multibanen.

I 2020 tog vi det nye køkken, ny garderobe og stue i brug. Det har givet børn og voksne følelsen af en helt ny og langt større børnehave.

© 2017 Uhre Friskole