Hverdagen i Uhrskoven bygger på trygge rammer og genkendelighed. Når børnene møder ind om morgenen, møder de velkendte voksne. Der er mulighed for at spise medbragt morgenmad.

 Fra børnehaven åbner kl. 6.30 til ca. kl. 8.30 er der fokus på ”En god start på dagen.”
- At der bliver sagt godmorgen. Og farvel til mor eller far.
- At der er mulighed for at hygge sig, gå i gang med leg eller sidde sammen om morgenmaden.
- At alle bliver set og ser hinanden i en god og glad tone.
- Morgensang tirsdag og torsdag. Kl. 7.30 går vi til morgensang på skolen. Der vil være en pædagog i børnehaven til dem, der møder senere.
- Kl. 8.30 spiser vi madpakken

Fra ca. 9.00 og hele formiddagen går grupperne i gang med aktiviteter i værksteder og hold. Disse kan foregå ude som inde. Se læreplan og aktivitetsplaner for yderligt. Vi ønsker, at børnene deltager.
Kl. 11.00 spises mad i grupperne. Det er muligt at bestille mad 3 dage om ugen – tirsdag, onsdag og torsdag. Maden laves på skolen og leveres til Børnehaven. Maden bestilles på Godskolemad.dk.
Efter frokost er der leg og aktiviteter ude. Sovebørnene er inde. Igen kan det forgå i fri leg eller som planlagte aktiviteter. Eftermiddagsmad spises samlet ude eller inde. Der er tilknyttet en obligatorisk frugtordning for alle, som også serveres som eftermiddagsmad. Herefter er der igen lege og aktiviteter som fortsætter dagen ud.

Hver mandag laver vi mad i børnehaven. Vi øver os på at spise sammen. Børnene får lov til at hjælpe med at lave det, servere det og vi taler om maden, produktion og bruger gerne, hvad vi dyrker i køkkenhaven.

Fødselsdage:
Vi fejrer fødselsdage med sang og gave. Fødselsdagsbarnet hejser flaget. I er velkomne til at medbringe noget til fejringen. Aftal med personalet.
En gang i børnehavetiden kan man invitere enten hele børnehaven, eller den årgang man hører til, hjem. Børnehaven giver transport, hvis det bliver nødvendigt. Det er et tilbud, som er frivilligt at benytte sig af. Erfaringen er, at barnet bedst klarer hjemmebesøget i slutningen af børnehavetiden.

Månedsplan kan ses på Forældreintra og i børnehaven.

© 2017 Uhre Friskole