Hverdagen i Uhrskoven bygger på trygge rammer og genkendelighed. Når børnene møder ind om morgenen, møder de velkendte voksne. Der er mulighed for at spise medbragt morgenmad.

 Fra børnehaven åbner kl. 6.30 til ca. kl. 9.00 er der fokus på ”En god start på dagen.”
- At der bliver sagt godmorgen. Og farvel til mor eller far.
- At der er mulighed for at hygge sig. Gå i gang med leg eller sidde sammen om morgenmaden.
- At alle bliver set og ser hinanden i en god og glad tone.
- Morgensang

Fra ca. 9.00 og hele formiddagen går grupperne i gang med aktiviteter i værksteder og hold. Disse kan foregå ude som inde. Se læreplan og aktivitetsplaner for yderligt.
Kl. 11.00 spises mad i grupperne. Det er muligt at bestille mad 3 dage om ugen – tirsdag, onsdag og torsdag. Maden laves på skolen og leveres til Børnehaven. Maden bestilles på godskolemad.dk.
Efter frokost er der leg og aktiviteter ude. Sovebørnene er inde. Igen kan det forgå i fri leg eller som planlagte aktiviteter. Eftermiddagsmad spises samlet ude eller inde. Der er tilknyttet en obligatorisk frugtordning for alle, som også serveres som eftermiddagsmad. Herefter er der igen lege og aktiviteter som fortsætter dagen ud.

© 2017 Uhre Friskole