Ønsker du at sikre dit barn en plads i børnehaven Uhrskoven, kan tilmelding ske på følgende måde:
1. * hent skema (pdf)
2. Udskriv skemaet
3. Udfyld skemaet og skriv det under:
4. Send det til
Uhre Friskole
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

eller udfyld online tilmeldingsskema her:

Priser

Uhrskoven følger på alle måder de kommunale takster.
Prisen er pt 1.919 kr. pr. måned. Betalingsfri i juli.
Såfremt man har mere end to børn i Uhrskoven, betales der halv pris for det andet barn. Moderation følger de kommunale regler.
Det er muligt at søge om økonomisk fripladstilskud hos Ikast-Brande Kommune.
Desuden betales hver måned 41 kr. til frugtordning.
Fra 1. januar 2019 har vi indført et nyt tilbud. Forældre på barsel får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen. Prisen er 1.399 kr. pr. måned

Specielle hensyn.

Såfremt barnet lider af en sygdom, der skal tages specielt hensyn til, oplyses dette samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes.

PPR

Såfremt barnet er eller har været tilknyttet PPR, gives samtykke til, at psykolograpporter m.v. kan overgå til Uhre Friskole til Uhrskoven og at der må indhentes oplysninger fra evt. tidligere børnehave.

Transport i private biler.

Vi giver vores tilladelse til, at vort barn må blive transporteret i private biler i forbindelse med arrangementer i børnehaven.

Tilladelse til at bruge billedmaterialer.

Ved tilmelding til Uhrskoven giver vi tilladelse til, at billeder taget i børnehaven og i forbindelse med aktiviteter i børnehaven må anvendes i informationsmaterialer, skolebladet samt hjemmesiden m.v. 

Udmeldelse

Ved evt. udmeldelse af Uhrskoven er der fra forældreside 1 måneds opsigelse. Opsigelse kan ske ved udgangen af en måned.

Ved tilmelding vedkender vi os som forældre de mål og det værdigrundlag, der er gældende for Uhrskoven og Uhre Friskole. Samtidig forpligter vi os til, efter bedste evne, at leve op til de forventninger til forældreengagement, kommunikation og medvirken, som er gældende for Uhrskoven og Uhre Friskole.

 

© 2017 Uhre Friskole