Denne plan sættes i værk, når “det, der ikke må ske, sker”.

• Skilsmisse
• Alvorlig sygdom
• Kaossituationer
-og lignende

• Når et barn mister et nært familiemedlem.

• Når skolen/børnehaven/vuggestuen mister – et barn – en medarbejder.

For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske - kun et medmenneske.

Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en anden eller andre tager over.

Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer - og lignende

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson (børnehave og vuggestue)

Denne aftaler med hjemmet:
• Hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven/vuggestuen har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Klasselæreren/kontaktpersonen sørger for den nødvendige opfølgning.

Når et barn mister en af sine nærmeste i familie.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson, der hurtigst muligt orienterer ledelsen.

Klasselæreren/kontaktpersonen aftaler med hjemmet:
• hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven/vuggestuen har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Følgende overvejes:
• besøg i hjemmet
• deltagelse i begravelsen - medarbejder / klasse
• besøge gravsted

Skolen/børnehaven/vuggestuen sender bårebuket.

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter ferien. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes bårebuket.

Klasselæreren/kontaktpersonen sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne:
- sorg
- tab
- livsmod

Når skolen/børnehaven/vuggestuen mister – et barn - en medarbejder.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson, henholdsvis ledelsen hurtigst muligt.

Klasselæreren/kontaktpersonen aftaler med hjemmet:
• hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven/vuggestuen har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Følgende overvejes:
• besøg i hjemmet
• deltagelse i begravelsen - personale / klasse
• besøge gravsted

• flaget sættes på halv
• fælles mindehøjtidelighed efter aftale med efterladte
• deltagelse i begravelse efter aftale med efterladte

Skolen/børnehaven/vuggestuen sender krans.

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter ferien. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes krans, flaghejsning, og at skolen er repræsenteret ved begravelsen.

Klasselæreren/kontaktlærer sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne:
- sorg
- tab
- livsmod

 

Telefonliste:

Kontoret 97187034
Skolelederen 28890081
Viceskoleleder 20203654
Kirkekontoret i Brande 97180181
PPR 99605560
Sundhedsplejen 20905974

 

Litteratur:
Atle Dyregrov ”At tage afsked: ritualer, der hjælper barnet gennem sorgen”
Atle Dyregrov ”Sorg hos børn”
Aage Brandt ”Hvor går man hen, når man går bort”
Pat Palmer ” Bare jeg kunne holde dig i hånden”
Maria Farm ”Sorgbogen”
Martin Riel ” Med sorgen som blind passager”
Per Bøge ”Om sorg: Når nogen man elsker dør”
Kræftens bekæmpelse ”Sorg handleplan 2.0”
Donna O’Toole ” Marvi Myrebjørn fatter håb”
Peter Olesen ” Min mor døde og min far døde”

Hent omsorgsplanen som .pdf fil her

 

 

 

Find gode råd om sygdomme og symptomer fra Region Midtjylland her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160